Specialisatie Online Coachen

Inschrijven

 Specialisatie – Training Online Coachen

                               – Gerichte aandacht voor online luisteren en observeren –  

 

Online coachen is in een rap tempo toegenomen en deze digitale vorm van coaching vraagt om aangepast en specifiek (effectief) communiceren. Daarnaast zijn ook de schrijfvaardigheden, observeren, luisterniveaus en onlinetools anders van opzet.

 

Online begeleiden en ondersteunen kan op verschillende manieren zoals e-mail, telefonisch, chat en videobellen. Tijdens de training online coachen worden de verschillende trajecten meegenomen en vormgegeven.

 

De onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

 •  Effectief communiceren
 •  Observeren vanuit coaching en psychologie
 •  Methodieken in online coaching; verschillende werkvormen
 •  Starten als onlinecoach 

 

We spelen in op de laatste ontwikkelingen vanuit het werk- en ervaringsveld, de training is praktisch van aard en naast de webinars kennisoverdracht wordt er geoefend met (proef) cliënten en de verschillende online methodieken.

 

Doel: de training online coachen leidt je op tot een authentieke, transparante en inspirerende online coach en leert je de hulpvraag, lees; de daadwerkelijke intentie helder te krijgen middels online coaching en vaardigheden in te zetten die aanzetten tot gedragsverandering. Als online coach, counselor of therapeut leer je online begeleiding en ondersteuning te bieden bij persoonlijke ontwikkeling, fysieke en mentale problemen.

 

Wat leer je:

 • als online coach de verschillende typen coaching te integreren 
 • werkvormen/ tools online inzetten 
 • schrijfvaardigheid – taalvaardigheid
 • effectief, helder en transparant communiceren 
 • ontwikkelen van een flinke hoeveelheid concrete handvatten om effectief online te  kunnen motiveren en inspireren 
 • beheersen van specifieke technieken om cliënten mentaal, emotioneel en fysiek te ondersteunen in het realiseren van hun doelen
 • als coach in staat zijn om een duidelijk stappenplan te maken van de huidige situatie naar de gewenste situatie
 • observeren vanuit de coaching en psychologie 
 • praktijkvoering en ondernemersvaardigheden in online coachen 
 • praktisch tips en trics 
 • opgedane kennis direct toepassen in de praktijk 

 

Aanvullend: lesmateriaal: Effectief communiceren digitaal E-book

Sheets webinars 1,2 en 3 voor eventuele aantekeningen tijdens het webinar 

 

Vooropleiding/ opleidingsniveau: In het bezit van een diploma (basis) coaching / counseling en/of werkzaam als coach en kennis van gesprekstechnieken. Ook voor studenten in opleiding. Instroomniveau:  mbo en of voldoende levenservaring en motivatie. 

 

Certificaat:

Bij een voldoende voor de eindopdracht ( aantoonbaar beeldmateriaal en/of verslag online coach traject (proef) cliëntbegeleiding en de betalingsverplichting ontvangt de deelnemer het certificaat digitaal: Specialisatie professionals; online coaching

 

Voor wie: leidinggevenden, medewerkers, ondernemers, coaches, counselors, leefstijl- en zorgprofessionals.   

 

 

De training online coachen is opgebouwd uit 1 module van 3 webinars. 

 

Webinar 1: gemiddeld 60 minuten en eigen tijd indelen 

 • Verschillende methodieken online coaching
 • Effectief communiceren
 • Verbaal – Non Verbaal 
 • Setting 

 

Webinar 2: gemiddeld 60 minuten en eigen tijd indelen 

 • Observeren vanuit coaching en psychologie 
 • Hoe wij waarnemen – Zintuigensysteem inzetten
 • Sociaal verbonden 

 

Webinar 3: gemiddeld 60 minuten en eigen tijd indelen 

 • Online coachen in de praktijk
 • Werkvormen online inzetten 
 • Ondernemersvaardigheden – marketing inzetten – omzet genereren –

kosten online trajecten – klantenwerving en klantenbinding

Duur: eigen tijd indelen

Studiebelasting: huiswerkopdracht – online coach gesprek oefenen proefcliëntbegeleiding

€ 229,-  all-in.  

Onderwijsvrijstelling van toepassing – geen btw.

Inclusief lesmateriaal E-book  Effectief communiceren, sheets, webinars en certificaat (digitaal)

Inschrijven
Contact
Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder.

Een warme betrokken sfeer, diepgang en positiviteit zijn dan ook belangrijke sleutelwoorden.

Contact