Leefstijlcoach

Inschrijven

-Regie nemen over gezondheid, vitaliteit en welzijn-

Profiel van de leefstijlcoach op HBO Niveau
Het werk (profiel) van de leefstijlcoach
De leefstijlcoach is een professional die mensen begeleidt bij het nemen van de regie over hun gezondheid en welzijn. Doel is dat ze een leven kunnen leiden waar ze zich goed bij voelen, met alle mogelijkheden en beperkingen die ze hebben. Hiermee levert de leefstijlcoach een belangrijke bijdrage aan het landelijke streven om de focus te verschuiven van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Uitgangspunt is een integrale benadering van de lichamelijke, geestelijke en maatschappelijke situatie van de cliënt.

De leefstijlcoach gaat expliciet uit van de definitie van positieve gezondheid. Positieve gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Het werk van de hbo leefstijlcoach biedt met deze werkwijze een mogelijkheid de zelfredzaamheid van mensen te vergroten, gericht op het kunnen blijven functioneren in hun leefomgeving.

De leefstijlcoach doet dat door te zorgen dat een cliënt antwoorden vindt op de volgende vragen:

• Wat zijn gezonde gewoontes? Hoe vertaal ik de algemene principes naar mijn eigen situatie?
• Hoe zorg ik dat ik gezonde keuzes maak en gezonde gewoontes blijvend kan verankeren in mijn dagelijks leven?
• Welke doelen streef ik daarmee na?

Doelgroep

De leefstijlcoach is een professional die mensen begeleidt bij het nemen van de regie over hun gezondheid en welzijn.

Doel

Doel is dat ze een leven kunnen leiden waar ze zich goed bij voelen, met alle mogelijkheden en beperkingen die ze hebben. Hiermee levert de leefstijlcoach een belangrijke bijdrage aan het landelijke streven om de focus te verschuiven van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Uitgangspunt is een integrale benadering van de lichamelijke, geestelijke en maatschappelijke situatie van de cliënt.
De leefstijlcoach gaat expliciet uit van de definitie van positieve gezondheid. Positieve gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.
De leefstijlcoach maakt voor de cliënt inzichtelijk dat er samenhang is tussen lichaam, geest, emoties, relaties en zingeving. Hij zorgt dat de cliënt zijn doelen kan vertalen in concrete stappen en tot actie overgaat. Dit doet hij met doelgerichte coaching- en trainingsmethodieken die zich richten op de situatie in het hier-en-nu. Het werk van de leefstijlcoach biedt met deze werkwijze een mogelijkheid de zelfredzaamheid van mensen te vergroten, gericht op het kunnen blijven functioneren in hun leefomgeving.

De leefstijlcoach maakt voor de cliënt inzichtelijk dat er samenhang is tussen lichaam, geest, emoties, relaties en zingeving. Hij zorgt dat de cliënt zijn doelen kan vertalen in concrete stappen en tot actie overgaat. Dit doet hij met doelgerichte coaching- en trainingsmethodieken die zich richten op de situatie in het hier-en-nu. Het werk van de hbo leefstijlcoach biedt met deze werkwijze een mogelijkheid de zelfredzaamheid van mensen te vergroten, gericht op het kunnen blijven functioneren in hun leefomgeving.

Resultaat

 • U ontwikkelt zich als specialist op het gebied van gezondheid en een gezonde leefstijl
 • De inzichten en technieken die u leert tijdens deze opleiding kunnen zowel preventief als curatief worden ingezet
 • U kunt als coach advies en begeleiding geven bij diverse vormen van lichamelijke, psychische en psychosomatische klachten
 • U kunt in het bedrijfsleven in het kader van vitaliteitsmanagement, trainingen en persoonlijke begeleiding geven om onder andere het ziekteverzuim terug te dringen en de werktevredenheid te vergroten
 • U kunt binnen de health sector cliënten begeleiden met vragen rondom vitaliteit
 • U kunt zelfstandig een praktijk starten als leefstijlcoach

Algemene informatie

Diploma

U ontvangt per module een diploma. Indien u bij alle zes de modules aan de eisen hebt voldaan ontvangt u het diploma leefstijlcoach.

Literatuurlijst

De lijst is beschikbaar bij Youbedo, partner van A plus opleidingen.

Onderdelen

De opleiding bestaat uit 3 hoofdonderdelen, ieder hoofdonderdeel bestaat uit 2 modules.
Alle modules kunnen in willekeurige volgorde worden gevolgd.. Voor de opleiding hbo Leefstijlcoach moeten alle onderdelen met een voldoende zijn beoordeeld. Na afronding van alle modules ben je Leefstijlcoach

inhoud-leefstijlcoach

Competenties gezond leven en gezonde gewoonten:

• In staat zijn leefstijlanalyses uit te voeren en te ontwerpen
• De leefstijlcoach heeft een praktijk-georiënteerde biologische/ medische basiskennis over leefstijl gerelateerde onderwerpen
• Op de hoogte zijn van behoefte energie en voedingsstoffen
• In staat zijn een voedingsanalyse uit te voeren, te ontwerpen en te beoordelen
• In staat zijn een individueel beweegplan te ontwerpen en te beoordelen
• In staat zijn een individueel slaap- en ontspanningspatroon te beoordelen en hierop te adviseren
• Kennis en vaardigheden hebben over verslavingen
• In staat zijn zelfreflectie toe te passen met bijbehorende methodieken
• Kennis en vaardigheden hebben van stressmanagement en de werking van het brein
• Kennis en vaardigheden hebben over tijd- en energiemanagement

Competenties coaching :

• In staat zijn een professionele vertrouwensrelatie op te bouwen met de cliënt
• In staat zijn om op een zuivere wijze cliëntgericht te werken
• In staat zijn om cliënten hun vragen en knelpunten op het gebied van leefstijl en welzijn te laten verhelderen

 • – Intakes uitvoeren
 • – Gesprekstechnieken
 • – Vraag en luistervaardigheden
 • – In het hier en nu werken
 • – Ontwikkelingsgericht feedback geven
 • – Leervermogen, leerdoelen en leercontracten
 • – Helder rapporteren

• In staat zijn om cliënten te helpen bij het versterken en onderhouden van hun motivatie
• Kennis en vaardigheden Neurobiologie
• In staat zijn om te stimuleren, uit te dagen en te inspireren
• In staat zijn om het zelfvertrouwen en de persoonlijke kracht van cliënten te helpen opbouwen
• In staat zijn om mensen te laten komen tot acties die bij hen passen en hun welzijn vergroten
• In staat zijn om te gaan met weerstand bij cliënten
• In staat zijn om het ontwikkelingsproces van cliënten te overzien en daarin te sturen
• In staat zijn aan te sluiten bij het denkniveau, persoonlijkheid en leefstijl van cliënten
• Gemotiveerd en in staat zijn eigen functioneren te reflecteren en te blijven werken aan eigen ontwikkeling
• In staat zijn helder te rapporteren aan opdrachtgevers, cliënten en andere zorgverleners zoals plan van aanpak, voortgang en resultaten.

Gedragscompetenties :

• Verantwoording nemen in eigen handelen en gedragingen
• Integer, vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan met informatie en gegevens van de cliënt
• Samen verwachtingen van het coachtraject vaststellen en naleven
• In staat zijn te achterhalen of cliënt coachbaar is
• Herkennen eigen proces en gedrag in de rol als coach
• In staat zijn niet persoonlijk betrokken te raken en professioneel te reageren op emoties
• In staat zijn afhankelijkheid ten opzichte van de coach te herkennen
• Grenzen van eigen professionele kunnen erkennen
• Bereid zijn tot samenwerking met collega-coaches en andere professionals
• In staat zijn zich in te leven
• Onbevooroordeeld zijn
• Gericht zijn op zelfontwikkeling

De opleiding Leefstijlcoach is opgebouwd uit 3 Hoofdonderdelen, ieder hoofdonderdeel bestaat uit 2 modules, totaal aantal lesdagen: 20
Duur: 12 maanden Studiebelasting: 8-10 uur
We verwijzen je graag naar de desbetreffende opleidingen en cursussen voor aanvullende informatie.
Er vindt een landelijk examen plaats.

€ 3750,- U kunt ook in 6 termijnen à € 625,- betalen
Inclusief lesmap en examenkosten, exclusief literatuur en eventuele landelijke herexamenkosten à € 75,- per onderdeel.
In het kader van de onderwijsvrijstelling geen btw van toepassing

Inschrijven
Contact
Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder.

Een warme betrokken sfeer, diepgang en positiviteit zijn dan ook belangrijke sleutelwoorden.

Contact