Workshops/Verdiepingen

Vrouwen en Hormoonhuishouding

Tijdens deze workshop leert u wat iedere vrouw zou moeten weten over wat er lichamelijk en geestelijk gebeurt tijdens de overgang en hormoonhuishouding. En wat nog belangrijker is: hoe leert u daar mee omgaan?

Lees meer…

Beweging Werkt

Voor alle verschillende leefstijl- en zorgverleners is het van belang zich te onderscheiden in de markt. Naast voedings-/ leefstijladviezen speelt beweging een hele grote rol en zal in deze maatschappij steeds een grotere rol gaan spelen.

Lees meer…

Algemene Psychologie

De algemene psychologie (ook wel theoretische psychologie) genoemd probeert de eenheid in de psychologie te overzien en bewerkstelligen. Hoe recente ontwikkelen zich verhouden tot andere vakgebieden en of er in de verschillende toepassingsgebieden algemeen voorkomende mechanismen en tendensen zijn te vinden.

Lees meer…

Ontwikkelingspsychologie

De workshop/ cursus Ontwikkelingspsychologie is geschikt voor iedereen die met kinderen werkt én voor ouders die meer uit de opvoeding willen halen. Kennis van ontwikkelingspsychologie is belangrijk omdat een groot deel van alle belangrijke ontwikkelingen plaatsvindt vóór het achttiende levensjaar.

Lees meer…

Persoonlijkheidsleer

De persoonlijkheidsleer onderzoekt vooral de verschillen tussen mensen. Binnen de persoonlijkheidsleer ziet men de mens in zijn totaliteit en bestudeert men niet één enkel psychologisch aspect, maar het complexe geheel van aspecten en hun onderlinge relaties.

Lees meer…

Presenteren, trainen en netwerken met overtuiging ( verdieping )

Presenteren is communiceren, niet alleen wat je vertelt, maar vooral ook hóe je het vertelt. Goed presenteren is door iedereen te leren.

Lees meer…

Voeding & Vitaliteit ( verdieping )

Steeds meer mensen beseffen welke rol natuurlijke voeding speelt in een vitaal leven. De relatie tussen voeding en gezondheid is reeds aangetoond, echter de Voeding & Vitaliteit is een enorm breed vakgebied.

Lees meer…

Wat beweegt je cliënt?

Voor verschillende zorgverleners is het van belang zich te onderscheiden in de markt. Naast voedingsadviezen speelt beweging een hele grote rol en zal in deze maatschappij steeds een grotere rol gaan spelen. In deze workshop leert u de juiste vaardigheden, om te komen tot een verantwoord bewegingsadvies.

Lees meer…