Professioneel Coachen A plus Practitioner

Inschrijven

— Coaching is zowel een kunst als een wetenschap —

Je bent al actief als professional of leidinggevende en/of je wil graag professioneel leren coachen dan is de opleiding Professioneel Coachen A plus practitioner wellicht iets voor jou.

Dankzij beproefde groei- en coachmethodieken en oefeningen raak je tijdens de interactieve opleidingsdagen vertrouwd met de materie.

Wat is kwalitatief goede coaching?

Coaching is zowel een kunst als een wetenschap. Niet alles wat waarde heeft is meetbaar, zoals niet alles wat meetbaar is waarde heeft.
Er zijn veel methodieken ontwikkeld om mensen te helpen met persoonlijke vraagstukken. We hebben gekozen voor zes methodieken die veel ingezet worden in de coachpraktijk daarnaast komen de psychologie en gedragswetenschappen met bijbehorende tools ook uitgebreid aan bod.

Tijdens de opleiding steken we laagdrempelig in op praktische aanpakken voor effectieve coaching en het verandermodel. Leren observeren is van belang voor mensen die met mensen werken, een voortdurend en uitdagend leerproces. Als professioneel coach moeten we steeds opnieuw afstemmen op personen en omstandigheden. Het krijgen van een verdiept inzicht in jezelf en je eigen handelingsmogelijkheden. Uiteindelijk ben jezelf als practitioner het belangrijkste instrument waarmee je je werk doet.

Daarnaast benadrukken we de onderzoekende houding van de professionele coach. Bij deze houding gaat het om de mate waarin je als coach gemotiveerd bent, het vertrouwen hebt en in een veelheid aan beroepssituaties toont zoals opmerkzaamheid, oprechte interesse, bedachtzaam zijn en kritisch durven zijn. De opleiding Professioneel coachen heeft een holistische visie en het coachen is gericht op het beste uit jezelf en de cliënt halen. De opleiding biedt veel handvatten en mogelijkheden om jezelf als professionele, reflectieve en onderzoekende coach praktijkgericht in deze waardevolle coachbranche te begeven.

Wat leer je

• Leren reflecteren – luistervaardigheden – vragen stellen – reflectiemodellen

• Geweldloze communicatie – STAR – vervreemende communicatie – basisbehoeften- compassievol contact maken

• Motiverende gespreksvoering – verandertaal – gedragsverandering – evocatie – autonomie – ambivalentie – discrepantie

• ACT – psychologische flexibiliteit – naleven van waarden – processen in kaart brengen – veerkracht ontwikkelen

• TA: Transactionele Analyse – script – Ego – TA in interactie

• NLP – neuropsychologie – cybernetica – inzicht – drijfveren – innerlijke belevingen

• Systemisch coachen – fenomenologie – genogram – systeem neerzetten – systemen

• Voice dialogue – oplossingen – krachtbronnen – hulpbronnen – krachgericht vragen stellen

• Observeren in coaching en psychologie

• Gedragswetenschappen – voorspellen – herkennen – controleren gedrag

• Toolbox vullen

• Signaleren – valideren – toepassen en werken aan…

• Methodiektraining – excellent coachen – houding

• De coach in de praktijk – coachen met impact – regie nemen – communiceren en verbinding – effectief
communiceren – onderzoekende houding

• Proactief coachen en oplossingsgericht coachen

Diploma

Bij het voldoen aan de aanwezigheidsplicht van 80% en de betalingsverplichting. Een voldoende voor de tussen- en eindopdracht en de evaluatie; één op één gesprek hoofdocent/ businessmentor ontvang je het diploma: Professioneel Coachen – A plus Practitioner.

Accreditatie

BGN Geaccrediteerd SBU60

Vooropleiding / opleidingsniveau

Een vooropleiding in coachen is niet noodzakelijk, voldoende levenservaring en/ of motivatie
Instroom: mbo+ Opleidingsniveau: hbo

Literatuurlijst

• De bekendste methodieken voor no-nonsense coachen – zes praktische aanpakken voor effectieve coaching. Uitgever Boom. Gemiddeld € 30,-
• Reflecteren; Leren van je ervaringen als professional. Uitgever Coutinho. Gemiddeld € 25,-

Inhoud: Thema’s en onderwerpen per lesdag, zie het lesrooster.

1. Inleiding in het coachen – beroepscompetenties
2. Waar sta jij nu als coach?
3. Train jouw methodieken
4. De psychologie van het coachen – Gedragswetenschappen
5. Methodiektraining
6. De coach in de praktijk – praktijkgericht werken

De opleiding is opgebouwd uit 1 module van 6 lesdagen.
Extra: 4 webinars on demand.
1. Gespreksvaardigheden – Luistervaardigheden
2. Positieve psychologie in de praktijk
3. De psychologie achter gedragsverandering
4. Biopsychologie & Neurowetenschappen

Bonus: één op één gesprek fysiek of online met businessmentor – hoofddocent

Beschikbare Roosters
Locatie Ruinen

€ 1990,- (onderwijs- btw vrijstelling) of
3 termijnen: 3 x € 665,-
Exclusief: hertoetsingskosten à 95,- per onderdeel en de verplichte literatuur gemiddelde kosten € 60,-

In het kader van de onderwijsvrijstelling geen btw van toepassing.

Inschrijven
Contact
Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder.

Een warme betrokken sfeer, diepgang en positiviteit zijn dan ook belangrijke sleutelwoorden.

Contact