Opleidingen

A plus Opleidingen

Hieronder vindt u de verschillende opleidingen die gegeven worden bij A plus Opleidingen:

Rouw en Verlieskunde

Veel coaches en counselors hebben tijdens hun coaching-trajecten te maken met rouw en verliesverwerking bij het begeleiden van cliënten. Tijdens de opleiding Rouw en Verlieskunde maken we een verdiepingsslag m.b.t. coachen op rouw en verlies.

Lees meer…

Verdiepingsdrieluik Counseling en Coaching

De verdiepingsdrieluik Counseling & Coaching richt zich op counselors en coaches die werkzaam zijn in de praktijk en meerwaarde willen creëren en zich willen onderscheiden. Naast het individueel counselen en coachen is er steeds meer vraag naar ondersteuning en begeleiding van het gezin, in relaties en bedrijven. Mensen maken de samenleving en nemen daarin een positie in.

Lees meer…

Kinder-Jeugd-Coach

Kinder-Jeugd-Coaching is een laagdrempelige vorm van hulpverlening voor kinderen/ jeugd (0-18 jaar) en hun ouders en/of verzorgers met een hulpvraag.
Een Kinder-Jeugd-Coach kan in de begeleiding van kind en ouder/ verzorger een waardevolle ondersteunende rol vervullen door het kind te helpen bij het ontdekken van de eigen kwaliteiten, talenten en mogelijkheden.

Lees meer…

Coachen vanuit Positieve Psychologie

Positieve Psychologie is een redelijk nieuwe stroming binnen de psychologie en onderscheidt zich omdat ze gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek; een effectief en waardevol coachinstrument.

Lees meer…

Module ouderen

Tijdens deze module krijgen leefstijlprofessionals inzicht in de fysieke veranderingen bij senioren en ouderen en de rol van Voeding, Beweging & Veiligheid hierbij. De toenemende vergrijzing in de maatschappij is een feit. Veel eten is op gevorderde leeftijd doorgaans niet nodig, letten op wat men eet des te meer om het morbiditeits- en mortaliteitsrisico zo laag mogelijk te houden.

lees meer…

Slaapcoaching

In de laatste decennia is men in Nederland steeds korter gaan slapen met alle gevolgen van dien. Slaap is een eerste levensbehoefte, één derde deel van ons leven brengen we slapend door.
Hoe meer kennis je hebt over slaap, des te meer inzicht je krijgt in je slaapprobleem en hoe je het probleem kunt aanpakken.

Lees meer…

Voedingsleer

Voedingsleer is een belangrijk onderwerp geworden in onze samenleving. Tevens komen er steeds meer vragen van cliënten en leefstijlprofessionals hoe om te gaan met voedingsvraagstukken. Voeding moet individueel afgestemd worden met name bij de risicogroepen.

Lees meer…

Remissiecoach

Door tijdige opsporing en betere behandelingen overleven steeds meer mensen de ziekte kanker. Er is steeds meer vraag naar ondersteuning en begeleiding in zowel de reguliere als in de complementaire zorg door ex-kanker patiënten en patiënten die in remissie zijn.

Lees meer…

Orthomoleculair Voedingsconsulent

Waarom voel ik me niet vitaal? Is mijn voeding in balans?
Krijg ik genoeg voedingsstoffen binnen? Wat kan ik nog meer doen om gezonder te eten en te leven?

Lees meer…

Leefstijlcoach

De leefstijlcoach op HBO Niveau maakt voor de cliënt inzichtelijk dat er samenhang is tussen lichaam, geest, emoties, relaties en zingeving. Hij zorgt dat de cliënt zijn doelen kan vertalen in concrete stappen en tot actie overgaat.

Lees meer…

Beweegconsulent

Voor alle verschillende leefstijl- en zorgprofessionals is het van belang zich te onderscheiden in de markt. Beweging speelt in onze huidige maatschappij een steeds groter wordende rol. Regelmatige beweging draagt op allerlei….

Lees meer…

Natuurvoedingscoach

Het menselijke lichaam beschikt over allerlei mechanismen om zichzelf gezond en vitaal te houden. Dit wordt ook wel het zelf genezend vermogen genoemd. De Opleiding: Natuurvoedingscoach maakt….

Lees meer…

Gedragsexpert

Het bestuderen van gedrag levert kennis op, deze kennis kunnen we gebruiken om het ontstaan van gedrag te begrijpen, te voorspellen en soms te beïnvloeden. Bij gedrag moet niet alleen worden gedacht aan waarneembaar gedrag, in de psychologie wordt ……

Lees meer…

Hormooncoach

De mens is een complex organisme dat continu in verandering is. Er vinden vele processen plaats in het lichaam die beïnvloed wordend door externe factoren. Om gezond en vitaal te blijven, zal het lichaam deze processen moeten reguleren. In deze regulatie spelen hormonen ……

Lees meer…

Professioneel Coachen A plus Practitioner

— Coaching is zowel een kunst als een wetenschap —
Je bent al actief als professional of leidinggevende en/of je wil graag professioneel leren coachen dan is de opleiding Professioneel Coachen A plus practitioner wellicht iets voor jou.
Dankzij beproefde groei- en coachmethodieken en oefeningen raak je tijdens de interactieve opleidingsdagen vertrouwd met de materie.
Wat is kwalitatief goede coaching? ……

Lees meer…