Kinder-Jeugd-Coach

Beschrijving

Ontdek de taal van het kind

Kinder-Jeugd-Coaching is een laagdrempelige vorm van hulpverlening voor kinderen/ jeugd (0-18 jaar) en hun ouders en/of verzorgers met een hulpvraag.
Een Kinder-Jeugd-Coach kan in de begeleiding van kind en ouder/ verzorger een waardevolle ondersteunende rol vervullen door het kind te helpen bij het ontdekken van de eigen kwaliteiten, talenten en mogelijkheden.
Een Kinder-Jeugd-Coach sluit aan bij wat een kind nodig heeft, door kennis te hebben van de ontwikkelingspsychologie, kinderpsychologie, ontwikkelingsstoornissen en pedagogische basiskennis. Een Kinder-Jeugd-Coach stelt geen diagnoses.

Doelgroep

De opleiding Kinder-Jeugd-Coach kan dienen ter aanvulling en ondersteuning voor mensen die beroepsmatig met kinderen/ jongeren werken zoals in het onderwijs, GGZ-Jeugd, jeugdhulpverleners, verpleegkundigen, logopedisten, fysiotherapeuten, diëtisten, gewichtsconsulenten, stresscounselors, ergotherapeuten en voor iedereen die affiniteit heeft met dit onderwerp en/of voldoende levenservaring en motivatie.

Doel

  • U leert op het gebied van opvoedingsproblematiek zowel het kind als de ouder/ verzorger preventief en curatief advies te geven
  • U leert over oorzaken, gevolgen en oplossingen bij opvoedingsproblemen
  • U doet praktische kennis op die u breed in kunt zetten zoals op scholen, jeugdverenigingen, kinderopvang, zorgsector of een eigen praktijk
  • U vormt de brug tussen reguliere en integrale kinderhulpverlening
  • U maakt intensief kennis met verschillende methodieken zodat u begeleiding op maat kunt bieden

Diploma

Bij het behalen van de 3 deelcertificaten, het voldoen aan de huiswerkopdrachten en de betalingsverplichting ontvangt u het diploma Kinder-Jeugd-Coach.

Beroepsorganisatie

Onze cursisten Kinder-Jeugd-Coach mogen zich na het behalen van het diploma, professional binnen het vakgebied kindercoaching noemen en zich aansluiten bij de Beroepsorganisatie Adiona.

adiona logo

Kosten:

Kosten: € 875,- inclusief; lesmap, op verzoek ook digitaal, examenkosten, individuele begeleiding docent en diploma.

Exclusief: literatuur (niet verplicht, wel aanbevolen) en herexamenkosten € 75,- per onderdeel

( 3 termijnen van € 292,- )

Voordeel door belastingaftrek: U kunt uw studiekosten aftrekken. Naast de kosten voor uw opleiding kunt u ook uw studieboeken aftrekken.

Inschrijven

Inhoud

Inschrijven

Informatie

Opbouw

De opleiding Kinder-Jeugd-Coach bestaat uit 3 Modules die als thuisstudie kunnen worden gevolgd.

Huiswerkopdrachten/ thuisstudie:

Portfolio, proefcliëntbegeleiding, 3 thuistoetsen, na iedere module (open boek toetsing) en het onderdeel: presentatie verzorgen.

*Vrijstelling Ondernemersvaardigheden als men reeds staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Details

Niveau: Instroom: MBO  Uitstroom : HBO

Duur: Gemiddeld 9 maanden

Studiebelasting: gemiddeld 6 uur per week

Literatuurlijst

Deze opleiding is inclusief lesmap en exclusief onderstaande literatuur. De literatuur dient te worden aangeschaft.

Aplusopleidingen werkt samen met Youbedo voor les literatuur. Alle onderstaande literatuur kan besteld via onderstaande link.

En… Van elk gekocht boek gaat een deel van de opbrengst naar een goed doel… Klik op het logo hieronder !!

youbedo

Literatuur

  • Luisteren naar kinderen ( van ochtendspits tot avondstress; samen harmonieus de dag door) Dr. Thomas Gordon
  • Het hele brein het hele kind; 12 revolutionaire strategieën om de ontwikkeling van je kind te stimuleren. Daniel J. Siegel en Tina Payne Bryso
  • Luister je wel naar mij. Martine F. Delfos

Inschrijven

Niveau: Instroom: MBO  Uitstroom : HBO

Duur: Gemiddeld 9 maanden

Studiebelasting: gemiddeld 6 uur per week

Inschrijven