Vertrouwens Contact Persoon

Inschrijven
 • Een onmisbaar element in het streven naar een veilig werkklimaat   –

Er worden steeds meer professionele coaches en counselors ingezet als vertrouwenspersoon. 

De inzet van een vertrouwenspersoon is een onmisbaar element in het streven naar een goed werkklimaat en daarmee aan het rendement van de medewerker en de organisatie. De mogelijkheid in vertrouwen, in een veilige omgeving, als melder je verhaal kunnen doen leidt tot minder verzuim en de-escalatie. De daarbij behorende beroepshouding van de vertrouwenspersoon is er een van empathie, goed kunnen luisteren en onafhankelijkheid binnen de organisatie.      

Een vertrouwenscontactpersoon afgekort als VCP is iemand die door een organisatie aangesteld wordt om medewerkers die ongewenst gedrag ervaren op te vangen en te begeleiden. Integriteitskwesties en de verschillende soorten ongewenst gedrag worden besproken tijdens de lesdagen, als VCP wordt je geconfronteerd met grensoverschrijdende gedragingen en dat is een rol die je moet passen.   

De primaire rol ligt in de opvang van medewerkers die ongewenst gedrag (hebben) ervaren. Daarnaast is de VCP ook van betekenis voor de voorlichting over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. De adviserende rol is zowel gevraagd als ongevraagd advies geven aan het management over het stellen en handhaven van gedragsnormen.   

De 3 hoofdtaken van de VCP zijn:

 1. Opvangen, begeleiden en informeren van de medewerker
 2. Voorlichten, informeren en inspireren van de organisatie
 3. Adviseren bestuur en management

Uitgangspunt bij het beroepsprofiel VCP is een ontwikkelingsmodel. Het aanstellen van een VCP is een laagdrempelige en doeltreffende voorziening voor werknemers om hun klachten te bespreken en geïnformeerd te worden over de mogelijkheden binnen het beleid.

Kernactiviteiten VCP:

 • Opvang en begeleiding van de melder van ongewenst gedrag
 • Samen met de melder zoeken naar (informele) oplossingen
 • Signaleren en (on) gevraagd adviseren van de organisatie
 • Voorlichten en informeren van de organisatie over het werkgebied van de VCP

   

Doel: De inzet van een VCP is erop gericht bij te dragen aan een organisatiecultuur en een werkomgeving waarin medewerkers optimaal kunnen functioneren en zich veilig voelen om het beste te geven voor de organisatie en bereid zijn vermoedelijke integriteitschendingen bij de leiding te melden. Alle medewerkers die niet terecht kunnen of willen bij de leidinggevende kunnen zich tot de VCP wenden. Dit geldt ook voor ex-medewerkers tot uiterlijk een jaar na uitdiensttreding. Tijdens de opleiding leert de student effectief te communiceren met zowel medewerkers, managers en het bestuur – de verschillende doelgroepen.  

 

De opleiding leidt je op tot een VCP met verschillende kwaliteiten waaronder luisteren zonder oordeel,  als mediator,  als woordvoerder, als voorlichter en professional van het (coach) vak.   

 

Resultaat: 

 • Leren omgaan met allerlei gevoelige situaties
 • Geven van voorlichting
 • Het gesprek aangaan – juiste gesprekstechnieken en luistervaardigheden
 • Integriteit en discretie
 • Opvangen en begeleiden
 • Respect privacy
 • Benodigde vaardigheden 
 • Signaleren zorgwekkende situaties
 • Misstanden voorkomen
 • Herkennen schendingen van de integriteit en maatschappelijke misstanden
 • Verdiepende rol VCP 
 • Beroepsprofiel VCP

Lesdag 1. 6 contacturen

Inleiding competenties en beroepsprofiel 

 • Kernactiviteiten
 • Wettelijk kader
 • Positionering
 • Taken 
 • Keuzemodel melder – werkvormen
 • Ongewenste omgangsvormen – Integriteit

Lesdag 2: 6 contacturen

 • Rapporteren
 • Voorlichten – Presenteren
 • Effectief communiceren verschillende doelgroepen
 • Oefenen uitdagingen en coping VCP

 

Diploma:
Bij het voldoen aan de aanwezigheidsplicht van 80%, huiswerkopdrachten en de betalingsverplichting, ontvang je het certificaat Vertrouwenspersoon – VCP 

Vooropleiding/ opleidingsniveau: In het bezit zijn van een diploma coaching – counseling en/ of gesprekstechnieken. 

Opleidingsniveau: hbo-niveau

 • Beroepsprofiel van een VCP – functie eisen en competenties
 • Ongewenste omgangvormen
 • Integriteit
 • Gesprekstechnieken – luistervaardigheden – structuur gesprek
 • Adviseren en doorverwijzen
 • Klachten – rapporteren 
 • Voorlichten en infomeren – presenteren
 • Uitdagingen voor de VCP

Webinars: gemiddeld 60 minuten per webinar – on-demand 

 • Gesprekstechnieken – Luistervaardigheden
 • Taken specifiek VCP – Beroepsprofiel uitgebreid
 • Presenteren en trainen – voorlichting geven 
 • Effectief beleid – wat kan jij als VCP en wat kan HR doen

De opleiding tot VCP is opgebouwd uit 1 module van 2 lesdagen. Aangevuld met 4 webinars. Daarnaast is er aanvullend digitaal lesmateriaal waaronder effectief communiceren – modellen – en het beroepsprofiel met de competenties. 

Beschikbare Roosters
Locatie Ruinen Locatie Groningen

 € 700,-  Betalen in termijnen is mogelijk. 

Onze opleidingen zijn vrijgesteld van btw 21% 

Inschrijven
Contact
Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder.

Een warme betrokken sfeer, diepgang en positiviteit zijn dan ook belangrijke sleutelwoorden.

Contact