Psyche & Gewicht

Inschrijven

Over-gewichtige zaken, samen op weg naar een gezonde relatie met eten.

Cursus Psyche & Gewicht.

 

Samen, want je gaat samen op weg. Er is een horizontale samenwerkingsrelatie tussen coach of therapeut en de cliënt. Tijdens de cursus leer je samen te zoeken naar een manier om zo een gezonde relatie met eten te verkrijgen. Door middel van oefeningen, praktische modellen zoals het visgraatmodel, psycho-educatie en casussen wordt er inzicht geboden in de specifieke kenmerken die bij gewichtsproblemen horen.
Gewichtsverlies is daarbij niet altijd het enige en belangrijkste doel. Wanneer de cliënt voor zijn/haar gevoel een bevredigende manier heeft gevonden om met eten en het gewicht om te gaan kan er heel veel werk verricht zijn zonder dat dit zich direct vertaalt naar de weegschaal.
Overgewicht is letterlijk een veelomvattend onderwerp. Deze 2-daagse cursus wordt beperkt tot volwassenen met overgewicht en/of obesitas en de relatie daarbij tussen psyche en (over)gewicht. Het gaat hier over onevenwichtige eetgedrag in het algemeen en niet specifiek over de eetstoornissen. Omdat het wel heel belangrijk is om eetstoornissen te kunnen herkennen komt dit onderwerp wel aan bod.

Voor wie?

Deze 2-daagse cursus is bedoeld voor alle vormen van begeleiding waar voeding en eetgedrag onderdeel van zijn. Er worden handvatten aangereikt voor patroondoorbrekend gedrag die zinvol kunnen zijn voor diëtisten, gewichtsconsulenten, (lifestyle) coaches, psychologen die bijvoorbeeld multidisciplinair werken met overgewicht of huisartsen die in hun praktijk steeds vaker te maken hebben met gewichtsproblemen. Verder is de opleiding interessant voor iedereen die meer inzicht wilt verkrijgen over de relatie tussen de psyche en gewicht.

Praktische informatie

Aantal
2 dagen

BGN geaccrediteerd SBU 19

Docent
Alien Oelen-Jurjens

• Overgewicht of obesitas?
• Classificatie van overgewicht bij volwassenen
• Obesitas is een chronische ziekte.
• Oorzaken van obesitas, een bio-psycho-sociaal samenspel
• Behandeling van obesitas
• De 3 pijlers voeding, beweging en psyche
• Het visgraatmodel (hypothesemodel)
• Cognitieve gedragstherapie
• Eetdagboek
• Drie vormen van eetgedrag
• Voeling met het lichaam
• Lichaamsgericht werken
• Eetstoornissen volgens de DSM-V
• Hoofdhonger of maaghonger
• Externe locus of control

2 dagen

Beschikbare Roosters
Locatie Ruinen

€ 499,-

Betaling
Voor de betaling van deze cursus ontvang je een factuur. Deze ontvang je uiterlijk 2 weken van te voren.

Inschrijven
Contact
Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder.

Een warme betrokken sfeer, diepgang en positiviteit zijn dan ook belangrijke sleutelwoorden.

Contact