Systemisch Coachen

Inschrijven

Systemisch coachen is een diepwerkende vorm van coaching en richt zich met name op de omgeving en de (familiaire) achtergrond van de cliënt. Bij systemisch coachen richten we ons niet alleen op het individu maar als iemand die onderdeel uitmaakt van verschillende systemen. De aandacht is er op gericht om de cliënt naar zijn of haar problemen te laten kijken in relatie tot de systemen waar hij of zij deel van uitmaakt.

Coach en cliënt gaan samen op onderzoek uit om verborgen patronen en dynamieken uit de familie van herkomst, partnerrelaties of werkomgeving aan het licht brengen en hanteerbaar maken. Het individu is niet los te zien van het systeem. 

Tijdens de opleiding nemen we ook de systeemtheorie mee, dit is een multidisciplinaire theorie, die ervan uitgaat dat problemen of voorvallen in systemen, zoals de natuur, wetenschap, organisatie, team, gezin of maatschappij verschijnselen zijn van het systeem. Deze theorie kijkt naar het grotere geheel in plaats van bepaalde aspecten of verschijnselen uit het systeem. 

 

Doelen en Resultaat Systemisch coachen: 

Het systeem in acht nemen door; 

 • In de begeleiding ook de systemische bedding meenemen; de onderliggende laag van de vraag van de cliënt 
 • Rekening houden met de systemische wetten, de oerkrachten die aan het werk zijn ( meer of minder bewust) 
 • Oog hebben voor het groter geheel waarin de cliënt functioneert 
 • Fenomenologisch werken – Eigen systemen kennen
 • Niet naar het probleem op zich kijken maar dit ziet als een uitingsvorm of symptoom van het systeem
 • Werken met gehelen i.p.v. afzonderlijke delen of individuen in het systeem
 • Loslaten van lineair denken (oorzaak-gevolg)
 • Het in staat zijn cliënt op een andere manier laten kijken en denken over een situatie, patroon, persoon of conflict

 

___________________________________________________________________________Online: 

De webinars zijn te volgen op een eigen geschikt moment, wel voor lesdag 2 doornemen. 

 • Webinar 1: de fenomenologische houding; waarnemen en observeren 
 • Webinar 2: herkennen systemische werkwoorden 
 • Webinar 3: werken met de systemische werkwoorden 
 • Webinar 4: Een genogram maken

Lesdag 2: Tafelopstelling, de kracht van herhaling, casuïstiek, voelen en ervaren en evaluatie 

Leslocaties: Groningen, Ruinen, den Bosch en als in-company heel Nederland.

Klassikale lesdagen: 2  Tijd: 10.00 tot 16.00 uur 

 

Vooropleiding/ opleidingsniveau: in het bezit zijn van een diploma (basis) coaching en/of werkzaam zijn als coach/ professional met kennis gesprekstechnieken. Instroom mbo+ en of voldoende (levens) ervaring en motivatie.  Opleidingsniveau: hbo-niveau 

Diploma: bij een voldoende voor huiswerkopdrachten en het voldoen aan de aanwezigheidsplicht van 80% en de betalingsverplichting ontvang je het diploma; Systemisch Coachen

Inhoud:

● Het systemisch ijsbergmodel; coachen op 3 lagen
● Familiesysteem
● Fundering; het systeem neerzetten
● Symbolen – waarnemen en observeren
● De werkwoorden; uitreiken, aannemen, dragen, leunen en buigen
● Uitzoomen – emotionele lading – oorsprong barrières en knelpunten
● Genogram
● Tafelopstelling

Voldoende ruimte voor individuele vraagstukken en casuïstiek.

De basisopleiding Systemisch coachen is opgebouwd uit 1 module van 2 fysieke lesdagen en 4 online webinars. 

Lesdagen; klassikaal; ontmoeten, inspireren en verbinden. 

Lesdag 1: Inleiding Systemisch coachen; in 8 stappen systemisch coachen 

Het systeem neerzetten 

Kosten: € 699,-  All-in. Termijnbetalingen 3 x € 235,-

Inschrijven
Contact
Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder.

Een warme betrokken sfeer, diepgang en positiviteit zijn dan ook belangrijke sleutelwoorden.

Contact