Breindeskundige – Gedragsexpert

Inschrijven

– Word de gedragsexpert in jouw (werk) omgeving; sociaal verbonden  –

 

Het bestuderen van gedrag levert kennis op, deze kennis kunnen we gebruiken om het ontstaan van gedrag te begrijpen, te voorspellen en soms te beïnvloeden. Bij gedrag moet niet alleen worden gedacht aan waarneembaar gedrag, in de psychologie wordt ook innerlijk gedrag meegenomen; het denken, voelen en doen.

Tijdens de opleiding Gedragsexpert wordt eerst de basis gelegd m.b.t. de structurele proceskenmerken van het menselijk brein en de erfelijkheidsleer. Daarna gaan we in op hoe ons brein functioneert en hoe we zelf de prestaties van onze hersenen kunnen beïnvloeden. Als rode draad loopt tijdens de opleiding “de hypothese van het sociale brein”.

Daarnaast nemen we de thema’s waarneming, leermechanismen, denkvermogen en geheugen mee in aanloop naar de motor achter ons gedrag en het gevoelsleven. Vanuit de emotieregulatie kunnen we ons richten op het communicatief vermogen, het verschil in mensen, individuele kenmerken, communicatie met anderen, samenwerken en samenleven.

Concepten uit de sociale psychologie (de rode draad; sociaal verbonden) zijn dan ook direct te herleiden tot reeds bekende concepten uit de meer traditionele psychologie, zoals ontwikkelingspsychologie, persoonlijkheidsleer en cognitieve psychologie en de filosofie achter de psychologie; het behaviorisme.    

Tijdens deze opleiding werken we actief aan het verbeteren van het welbevinden van cliënten, patiënten, medewerkers en teamleden. Meer inzicht en de achtergronden van gedrag en effectieve manieren om daar mee om te gaan.

 

Doel: 

De opleiding  Breindeskundige – Gedragsexpert leidt u op tot een expert in het voorspellen en controleren (of beïnvloeden) van gedrag in uw (werk) omgeving en leert u naast de sociale psychologie, ook de kennis; werking en ontwikkeling van het brein in te zetten als uniek coachinstrument.  Als coach, counselor, therapeut, hulpverlener of leidinggevende leert u begeleiding en ondersteuning te bieden bij persoonlijke ontwikkeling, fysieke en mentale problemen eventueel in combinatie met gedragsproblematiek en/ of het creëren van gedragsverandering. op welk gebied dan ook. Tijdens de opleiding werken we praktisch, duurzaam en is gericht op zelf ervaren, een mix van veel oefenen en doen.     

 

Resultaat: 

 • zowel individuen als teams begeleiden en ondersteunen  
 • als expert de opgedane kennis laagdrempelig inzetten   
 • Technieken-Tools: observeren, signaleren, valideren, interveniëren, toepassen, werken aan
 • beschikken over de vaardigheden om bij de cliënt de grootst mogelijke potentie vrij te maken: “de kracht van het menselijk brein” 
 • ontwikkelen van een flinke hoeveelheid concrete handvatten om effectief te kunnen motiveren en inspireren
 • beheersen van specifieke technieken om  cliënten mentaal, emotioneel en fysiek te ondersteunen in het realiseren van hun doelen m.b.t. gedragsverandering
 • als expert in staat zijn om een duidelijk stappenplan te maken van de huidige situatie naar de gewenste situatie
 • De theorie zodanig weten om te buigen naar praktisch denken, handelen en doen

Opbouw: 

De opleiding Breindeskundige opgebouwd uit 1 module van 7 lesdagen. 

Op maat en op aanvraag groepen in-company en out-company – 5 lesdagen

Diploma:

Bij een voldoende voor de eindopdracht, het voldoen aan de aanwezigheidsplicht van 80% en de betalingsverplichting, ontvangt u het diploma: Breindeskundige – Gedragsexpert

Vooropleiding/ opleidingsniveau: mbo+/ hbo en basiskennis psychologie en/of coachvaardigheden.  Opleidingsniveau: hbo-niveau

Inclusief:

 • Studie (werk) boek: Basisboek Psychologie: Sociaal Verbonden
 • Inlogsysteem (inlogcode) studenten
 • Oefenmateriaal; meerkeuzevragen, begrippentrainer, links naar filmpjes, 
 • Het nieuwe leren: Leermethode kiezen 

(Combineren, Leren, Kaarten, Test, Speller)

 • Diploma  
Les Thema Onderwerpen
1 Biopsychologie en Neurowetenschap Inleiding: Psychologie; Sociaal Verbonden

_________________________________________

Brein: onderdelen, bouwstenen, structuur, netwerk, plasticiteit. Sensitieve Periode en Positieve-Negatieve omgevingsbeïnvloeding (ontwikkeling) brein     

2 Hoe onze hersenen werken en Erfelijkheidsleer Elektrische en chemische communicatie, Chromosomen, DNA en genen (recessief en dominant), genotype en fenotype, 

Gen-omgevingsinteractie

3 Hoe wij waarnemen, ervaren en nadoen Gewaarwording en waarneming; spiegel- en sleuteltherapie, Selectiviteit, Adaptatie en Relativiteit, Zintuigsystemen en fysieke-sociale pijn 

_______________________________________

Instinct, Reflexen en Rijping, klassiek en operant conditioneren, spiegelneuronen 

4 Hoe wij denken en leren, onthouden en vergeten Denkvermogen, inhoud gedachten, de 4 doelen 

van denken, denkvormen

________________________________________

Sensorisch geheugen, werk-/ termijngeheugen, geheugenschema’s, foutieve herinneringen, geheugenverlies

5 Wat wij voelen; emoties Basisbehoeften en 3 Psychologische behoeften 

Basisemoties; aangeboren en aangeleerd, uiten en beleven van emoties, aspecten (lichaam, gedrag en gevoel) van een emotie.

Emotieregulatie, emotionele intelligentie, adequaat uiten, beheersbaarheid emotionerende situaties.  

6 Hoe wij op elkaar lijken en verschillen; Persoonlijkheidsleer Persoonlijkheid, karakter, identiteit, het zelf of het ik. Lagen persoonlijkheid, persoonlijkheidskenmerken en de Big Five. 
7 Hoe wij met elkaar communiceren en omgaan

Behaviorisme

Sociale Psychologie

Cognitieve Psychologie

Ontwikkelingspsychologie

Persoonlijkheidsleer

Lichaamstaal, verbaal-non-verbaal, relatie taal, denken en waarnemen. FACS. Informatieoverdracht, Interactieproces, Gelaagde communicatie.

 

Belang van groepen, Processen die spelen in een groep, vooroordelen, stereotypen en discriminatie.

Groep: ontwikkeling, normen, sociale rollen, cohesie, sociale facilitatie  en social loafing. groepsdenken, identiteit verliezen, volledig in opgaan, ingroup eb outgroup bias. 

Duur: 4-5 maanden  (klassikale lessen om  de 2-3 weken)

Studiebelasting: 6-8 uur per week

Kosten:  € 1810,-   (3 termijnen à € 605,-)

In het kader van de onderwijsvrijstelling geen btw van toepassing

Inschrijven
Contact
Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder.

Een warme betrokken sfeer, diepgang en positiviteit zijn dan ook belangrijke sleutelwoorden.

Contact