Binnen twee werkdagen wordt een bevestiging van ontvangst verstuurd waarin de klachtafhandelingsprocedure wordt vermeld. Wij streven er naar binnen 14 werkdagen een inhoudelijke reactie te kunnen geven.

Degene die uw klacht behandeld kan u tijdens de procedure vragen om extra informatie.

Het managementteam en betrokken medewerkers hebben bij de afhandeling van de klacht een geheimhoudingsplicht.

Binnen A plus opleidingen zit een externe instantie ( De Vier Punten Groningen vof, hierna te noemen DVPG) , in persoon dhr. J. Nieuwenhuis toe op de naleving van de klachtenprocedure.

De klacht en de klachtafhandeling worden digitaal gearchiveerd en minstens één jaar bewaard.