Positieve Gezondheid

Inschrijven

Workshop: Positieve Gezondheid  

 • Eigen regie voeren, ondanks de beperkingen die er zijn in de eigen leefomgeving –

 

Beschrijving

Wat is positieve Gezondheid? 

De termen positief en gezondheid leveren nogal eens verwarring op. Positief wil niet zeggen dat we het negatieve negeren en/ of dat het er niet mag zijn. Positief houdt hier in dat we kijken wat er wel mogelijk is, wat wel goed gaat en dat de mens eigen regie mag voeren. Daarnaast is er de kanttekening dat niet iedereen in staat is eigen regie te voeren, ook dit onderdeel wordt meegenomen tijdens de workshop – positieve gezondheid is breed toepasbaar en breder dan het veelgebruikte bio psychosociale model. We kunnen het zien als een voorloper van de nieuwe opvattingen over gezondheid.   

Allereerst ziet men gezondheid niet als een statisch gegeven, geen staat van volledig welbevinden zoals de WHO stelde, maar als het vermogen om veerkrachtig te zijn, de regie te voeren en zich aan te passen. Zo worden mensen aangesproken op hun vermogen tot actie en niet benaderd als passieve zieke of als patiënt. Positieve Gezondheid betekent dat iemand zingeving ervaart en vaardigheden ontwikkeld heeft om de uitdagingen van het leven aan te kunnen. Een tweede verschil is dat er zes dimensies zijn waarmee men ‘gezondheid’ in kaart kan brengen, anders dus dan de drie (sociaal, fysiek, mentaal) van de WHO. 

De zes dimensies of indicatoren zijn:

 • lichaamsfuncties (bijvoorbeeld: ik voel me gezond en fit),
 • mentaal welbevinden (bijvoorbeeld: ik voel me vrolijk),
 • zingeving (bijvoorbeeld: ik ken mijn plek, ik heb vertrouwen in mijn toekomst),
 • kwaliteit van leven (bijvoorbeeld: ik geniet van mijn leven),
 • meedoen (bijvoorbeeld: ik heb goed contact met andere mensen) en
 • dagelijks functioneren (bijvoorbeeld: ik kan goed voor mezelf zorgen).

De zes dimensies zijn verwerkt in een zogenaamd spinnenwebdiagram. Het spinnenweb is bedoeld als leidraad voor een gesprek over gezondheid en welbevinden volgens de zes dimensies en de eventuele wens om iets te veranderen. Niet het oordeel van de professional staat centraal, maar dat wat de persoon zelf belangrijk vindt en waar hij of zij aan wil werken.

De positieve gezondheid is een gespreksinstrument dat op verschillende manieren kan worden ingezet. Tijdens de workshop zetten we in op onze toolbox vullen – welke werkvormen kunnen we inzetten op specifieke doelgroepen.

Wat bereik je met de workshop: Positieve gezondheid

Je leert de vernieuwende benadering van gezondheid toe te passen door 

 • Je samen met cliënt te richten op het kunnen blijven functioneren
 • Zelfredzaamheid van cliënt te vergroten
 • Gespreksvaardigheden toe te passen
 • Positieve psychologie toe te passen – aandacht voor kracht en welbevinden
 • Verschillende werkvormen in te zetten
 • Zowel toepassen individueel als groepen – teams

Voor wie 

Een praktische en leerzame workshop voor coaches, trainers, counselors, leidinggevenden, leefstijlprofessionals en zorgprofessionals en geïnteresseerden met voldoende motivatie en/ of levenservaring.  

Ook voor mensen die al een korte workshop – webinar hebben gevolgd over het onderwerp Positieve Gezondheid. De workshop is praktisch van aard wat inhoudt dat we na een inleiding aan de slag gaan met verschillende werkvormen. Creatief de theorie weten om te zetten en leren van en met elkaar. Er is geen goed – fout, hoe zetten we de positieve gezondheid in als gespreksinstrument en kunnen we een plan van aanpak presenteren.

 

Certificering

Na aanwezigheid van de 6 contacturen en de betalingsverplichting ontvangt de deelnemer het certificaat: Positieve Gezondheid

 • Fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven
 • Focus verschuiven van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag (vitaliteit)
 • 6 pijlers
 • Verschillende tools – doelgroepen – niveau
 • 7 stellingen – 42 vragen
 • Effectief communiceren – coachen – begeleiden en ondersteunen
 • Werkvormen inzetten – werktools 

Kosten 

€ 229,-  ( inclusief certificaat, koffie en thee)

Voor groepen – op maat – Staffel

Contact in-company trajecten en op maat groepen : Alien Oelen- Jurjens MSc

 

Al onze opleidingen en trainingen zijn vrijgesteld van btw – onderwijsvrijstelling

Inschrijven
Contact
Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder.

Een warme betrokken sfeer, diepgang en positiviteit zijn dan ook belangrijke sleutelwoorden.

Contact