Klachtenprocedure

Deze klachtenprocedure bevat informatie over hoe u uw klacht kunt indienen en binnen welke termijn u een reactie van ons kunt verwachten.

Wij nemen elke klacht serieus en streven er dan ook naar om tot een bevredigende oplossing te komen.

 1. Indienen van een klacht. Om uw klacht zo snel en goed mogelijk te kunnen beoordelen vragen wij u tenminste de volgende punten mee te nemen.
 • Naam, adres en woonplaats
 • Datum van uw schrijven
 • Een duidelijke beschrijving van uw klacht, eventueel met een kopie van voorgaande correspondentie
 1. Behandeling van uw klacht.
 • Binnen twee werkdagen wordt een bevestiging van ontvangst verstuurd waarin de klachtafhandelingsprocedure wordt vermeld. Wij streven er naar binnen 14 werkdagen een inhoudelijke reactie te kunnen geven.
 • Degene die uw klacht behandeld kan u tijdens de procedure vragen om extra informatie.
 1. Het managementteam en betrokken medewerkers hebben bij de afhandeling van de klacht een geheimhoudingsplicht.
 1. Binnen A plus opleidingen ziet een externe instantie ( De Vier Punten Groningen vof, hierna te noemen DVPG) , in persoon  dhr. J. Nieuwenhuis toe op de naleving van de klachtenprocedure.
 1. De klacht en de klachtafhandeling worden digitaal gearchiveerd en minstens één jaar bewaard.
 1. Klachten worden uitsluitend schriftelijk ingediend:

A plus opleidingen

Afdeling: klachtafhandeling

Boumaboulevard 71

9723 ZS Groningen